Šta da uradimo da dobijemo pauzu u otplati rata kredita

Najkraći odgovor na pitanje šta dužnik konkretno treba da učini da tri meseca ne bi morao da plaća rate kredita je – apsolutno ništa. Zastoj u otplati rata biće mu automatski odobren, ukoliko to dužnik izričito ne odbije.

Odluka kojom je Narodna banka Srbije omogućila građanima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i firmama zastoj u otplati kreditnih rata na snazi je od srede, 18. marta, pošto je prethodni dan izašla u Službenom glasniku.

Banke sada imaju tri dana vremena da ponudu o moratorijumu u otplati obaveza ponude svim svojim dužnicima, za sve kredite.

“Banka je dužna da obaveštenje o ponudi objavi na svojoj internet prezentaciji, čime se smatra da je ponuda dostavljena svim dužnicima. Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja ne odbije tu ponudu, smatraće se da ju je – prihvatio”, navodi se u Odluci NBS.

U Odluci se, takođe, ističe da banka ne može od dužnika zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u vezi sa ovom odlukom.

Prilikom usvajanja ovog akta mislilo se i na dužnike koji već kasne sa otplatom rate, i pre nego što nove mere stupe na snagu. Ukoliko dužnici do 18. marta nisu “probili” granicu od 90 dana kašnjenja po rati, neće imati nikakvih problema, to jest – banka neće njegov kredit smatrati problematičnim.

“Potraživanja prema dužnicima kojima su odobrene olakšice, a po kojima u momentu stupanja na snagu ove odluke ti dužnici nisu bili u docnji dužoj od 90 dana – neće se smatrati restrukturiranim, niti problematičnim potraživanjima, kao ni problematičnim kreditom u smislu propisa Narodne banke Srbije, odnosno neće se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveze”, pojašnjava NBS u svojoj odluci.

Moratorijum ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije koronavirusa.

Tromesečni zastoj u otplati rata nikako ne znači da će dužnici, po isteku vanrednog stanja i moratorijuma morati odjednom ove rate da namiri banci, već će im rok otplate kredita za toliko biti duži.

Narodna banka Srbije usvojila je još jednu odluku, koja se odnosi na korisnike finansijskog lizinga. I za njih, baš kao i za kreditne dužnike, važiće tromesečni moratorijum na otplatu rata, pod istim uslovima kao i kod bankarskih zajmova.

Izvor: nova.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *